Het Energielabel

Het enige keurmerk wat de energetische toestand van een woning of gebouw in beeld brengt. U weet bij koop of huur van een woning of gebouw  waar u aan toe bent als de jaarafrekening van uw energiebedrijf op de deurmat valt.

Dus niet zo’n verkeerd idee er om te vragen als u een woning of pand wil gaan betrekken.

Ritsema Isolatie en Energie Advies is volledig gecertificeerd conform de BRL 9500-01 om labels uit te mogen geven en te registreren bij de overheid. Dit is meteen onze kracht. Heeft u snel een Energielabel nodig, dan heeft u niet te maken met een tweede partij die het afmelden moet afronden.

Neem contact met ons op voor een afspraak

Wat houdt het in

Sinds 1 januari 2008 is het verplicht dat, bij verkoop of verhuur van een woning of gebouween Energielabel geregistreerd is en getoond kan worden. Op deze manier is het mogelijk voor de nieuwe eigenaar/huurder om te zien hoe energiezuinig de woning of het gebouw is.

Een Energielabel wordt opgesteld door een bedrijf dat gecertificieerd is volgens de Beoordellingsrichtlijn 9500. Dit houdt in dat het bedrijf werkt volgens de regels van de overheid en dat het Energielabel wordt opgesteld in daarvoor gecertificeerde software.

Daarnaast mogen alleen gediplomeerde Energie Prestatie Adviseurs woningen en gebouwen opnemen en de gegevens van de opname verwerken in de gecertificeerde software.

Het gecertificeerde bedrijf

Om als bedrijf Energielabels te mogen uitgeven , moet het bedrijf gecertificeerd worden door een certificerende instelling. Hiervoor moet de BRL (Beoordelingsrichtlijn) 9500 worden geïmplementeerd in het bedrijf. Na een certificeringstraject krijgt het bedrijf goedkeuring om Energielabels uit te mogen geven en af te melden bij de database van Agentschap.nl. Na de certificering wordt er nog regelmatig gecontroleerd of het bedrijf volgens de regels werkt.

Profiel van de Energieprestatieadviseur

Om als Energieprestatieadviseur werkzaam te kunnen zijn is een opleiding vereist conform de toetsingsnormen van de Algemene Associatie van Energieconsulenten (AEC). Deze toets wordt afgenomen door het CITO in samenwerking met het KBI.

Onze adviseurs hebben de opleiding EP-W (EnergiePrestatieAdvies-Woningen) met goed gevolg afgelegdZij staan ook geregistreerd bij het ISSO met het Bewijs van Vakbekwaamheid “EPA-adviseur Energielabel woningbouw“. U kunt daarom altijd om dit bewijs vragen als zij bij u aan de deur staan.

Het traject van opname van het gebouw tot het uiteindelijke Energielabel

–  Aan de hand van de beoordelingssystematiek wordt de energetische kwaliteit (gebouwgebonden energiegebruik voor; verwarming, warmwatervoorziening, verlichting,  ventilatie,  koeling) van een gebouw door de adviseur in beeld gebracht.
–  Op basis van deze beoordeling en de daaraan gekoppelde rekenmethodiek wordt de energie-index voor dit gebouw berekend. De energie-index: Het getal geeft de energieprestatie van een gebouw aan. Deze wordt berekend op basis van de gebouweigenschappen, gebouwgebonden installaties en een gestandaardiseerd bewoners/gebruiksgedrag. De gehanteerde berekeningsmethode houdt uiteraard rekening met alle gebruiksfuncties (wonen, kantoor, onderwijs etc.). 

Met behulp van de onderstaande tabel wordt de berekende energie-index omgezet in de energieklasse (A t/m G) voor het gebouw.

inijkingstabel
Zowel de energie-index als de energieklasse worden op het certificaat vermeld. Naast de energie-index wordt ook het gestandaardiseerd energieverbruik aangegeven in MJ. Verder staan op het certificaat mogelijke maatregelen die kunnen worden overwogen om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren.

Het energieprestatiecertificaat registreren

Vervolgens meldt de adviseur het energieprestatiecertificaat af bij de overheid. Voorts worden de gegevens aan het Kadaster doorgegeven voor de registratie van het certificaat.

De Certificerende Instellingen (de CI’s) voeren steekproefsgewijs een kwaliteitscontrole uit op de afgemelde energieprestatiecertificaten. Deze methodiek is te vergelijken met die bij het afmelden van auto’s bij een APK-keuring. Daarmee is de kwaliteit van het energieprestatiecertificaat gewaarborgd.